Learn1x1

Rakenduse Learn1x1 abil saab õppida korrutamist ja jagamist ning korrutamist ja jagamist 10 – astmetega.

Tasemel Algaja esitab äpp korrutustehted valitud arvu piires (10 – 30).

Tasemel Oskaja on teheteks ka jagamine ja kümne astmetega korrutamine ja jagamine. Jagamine on täisarvuline (va kümne astmetega) nii, et suurimaks jagajaks võib olla valitud arv 10 ja 30 vahel.

Kümne astmetega korrutamisel ja jagamisel on tehte üheks osaks (teguriks või jagatavaks) valitud suurima arvuni kahe juhuarvu korrutis (täisarv) ja teiseks osaks (teguriks või jagajaks) arvu 10 aste (täisarvuline astendaja vahemikus -4 kuni 4, astmeks siis 0,0001 kuni 10000).

Põnevuse tõsmiseks saab tehteid teha aja peale, taimeriga. Tehte jaoks suurim aeg on valitav, aja kulg annab endast märku värvimuutva kahaneva ribaga.

Tulemused esitatakse nii kokku kui ka tasemeti eraldi. Käigu pealt saab taset muuta, aga eesolev tehe pea olema selleks lahendatud, st vajutatud Kontrolli.

Taseme piires võib nupu Kontrolli vajutamata saada uue tehte ette ka nupuga Uus tehe. Kui nupule Uus tehe vajutada ilma vastust andmata loetakse tehte vastus valeks ja esitatakse uus tehe.

Nupule Kontrolli vajutamine ilma vastust andmata ei tee midagi, oodatakse vastust, mis siis kontrollides vòib osutuda õigeks või valeks.

Äpi Learn1x1 saate alla laadida

Microsoft Store’st 

Google Play’st Get it on Google Play

Tujuküllast avastamist!